lauantai 26. maaliskuuta 2011

Versooko verkostosta vallankumous?

Mikä yhdistää wikipediaa, aikapankkia ja asuinkommuunia? Ensivilkaisulla ei mikään, mutta syvempi tarkastelu paljastaa yhteyden: kyse on yhteisomistuksesta ja vertaistuotannosta. Se on radikaalia ajattelua aikana, jolloin asiat ovat ”mun”, niistä on oltava hyötyä, ja joka on suo-raan laskettavissa rahassa. Aikana, jona ihmisen geenistöstä jo kolme neljäsosaa on paten-toitu, mikään yhteinen tai julkinen omistaminen ei tunnu itsestään selvältä.

Voiko yhteisomistukseen ja vertaisuuteen perustuva tuotantotapa haastaa kapitalistisen, ta-varamuotoon ja nopeaan rahalliseen hyötyyn perustuvan tuotannon ja ajattelun rakenteita?

Ehdottomasti voi! Sähköisellä puolella tämä kehitys on sekä nähty, että periaatteessakin sel-vä. Kapitalismi haluaa kahlita inhimillisen luovuuden rajalliseksi resurssiksi. Tällainen on luonnollisesti keinotekoista ja vaatii erilaisten lakien ja asetusten leegiota: tekijänoikeudet, tuotemerkit, patentit, ohjelmistojen lisenssit ovat keinotekoinen yritys pakottaa luovuus tava-ramuodon kahleisiin. Avoimen lähdekoodin ohjelmat, wikipedia, yhteisesti ja yhteiseen käyt-töön laajennettu luovuus on rajaton, nopeasti muuttuva ja muotoutuva, hetkissä uusiin tilan-teisiin sopeutuva. Jotakin, mitä kapitalistinen tuotantomuoto ei onnistu immateriaalin alueella koskaan yltämään.

Aikapankkien tunti tunnista työn vaihto työhön, jossa jokaisen työ on yhtä arvokasta, on myös vallankumouksellinen ajatus – sellainen jota mielellään kyseenalaistetaan asettamalla vas-takkain vaikkapa lääkäri ja siivooja. Jaetun arvokkuuden periaate nostaa kuitenkin jokaisen työn arvoa ja itsearvostusta. Puhumattakaan sen kyvystä purkaa yhteiskunnassamme vallit-sevia hierarkioita ja ihmisten keskinäistä epäluulon ja eriarvoisuuden kokemusta.

Kun haastamme yhteiskunnan tavan tuottaa asioita, haastamme koko yhteiskunnan perusra-kenteen ja sen mukanaan tuomat ajatukset vallasta, eriarvoisuudesta ja omista vaikutus-mahdollisuuksistamme. Alkaako vallankumous vertaistuotantona – vaikea sanoa, mutta soli-daarisempaa maailmaa on helpompi rakentaa vertaisten kesken.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jätä kommenttisi! Pahoittelen sanavahvistusta, se ei olisi käytössä, elleivät nämä kommentointitilat olisi roskamagneetteja ilman sitä.

Huomaathan kuitenkin, että seuraan kommentteja. Sana on vapaa, mutta herjaavat ja Suomen lain vastaiset kommentit poistan armotta. Kirjoitathan siis asiasta asiallisesti asiaa.